V celé řadě případů se setkáváme s jejich nefunkčností a různými poruchami. Zákazník několik let neprováděl servis ani žádnou údržbu oken. Okno se časem svěsilo a začalo drhnout ve spodní části. Postupem času může problém vyústit buď v to, že okno nelze otevřít nebo nelze otočit klikou do správné polohy. Při použití síly se na okně může zničit převodník a pak už nezbývá nic jiného než vyměnit poškozený díl.

Servis oken a dveří